Viron kieli

Tiedämme, että virolainen määrittelee itsensä ennen kaikkea kielen kautta. Millaiselta oma kieli kuulostaa ja millainen sen rakenne on, mikä on kielen alkuperä ja millainen yhteys sillä on muihin kieliin? Vaikuttaako kieli virolaisen tapaan ajatella? Jos vaikuttaa, miten?

Teksti: Urmas Sutrop

Ensipainos: 2000
28 s.
170 x  260 mm

ISBN: 978-9985-9994-5-5

PDF