Estniska

Vi vet att estländare brukar identifiera sig genom språket. Hur klingar detta språk och hur är det uppbyggt? Var finns språkets rötter och hur hänger det ihop med andra språk? Påverkar språket estländares tankesätt och hur i så fall?

Text: Urmas Sutrop

Första tryckningen: 2000
28 sid.
170 x  260 mm

PDF