Imede aeg

Eesti Instituudi Soome esinduse juubeliraamat "Imede aeg" ilmus 2010. aasta sügisel, mil esinduse avamisest Helsingis täitus 15 aastat.

Juubeliraamat katab instituudi tegutsemisaastad Soomes ajavahemikul 1995–2010. Teos sisaldab mitmeid esmakordselt trükis ilmuvaid esseesid, mis kõik puudutavad Eestit,  Soomet ja kahe naabermaa suhteid läbi aegade. Lisaks on raamatus rohkete fotodega ülevaade instituudi viieteistkümne tegevusaasta sündmustest. Teos on kakskeelne, kõik kirjutised on kogumikus nii soome kui ka eesti keeles.

Artiklite osa avab vabariigi presidendi Toomas-Hendrik Ilvese eessõna, kus ta räägib lühidalt Eesti Instituudi olulisusest ja missioonist Soomes. Järgneb Eesti Instituudi direktori Mart Meri tervitus.

Eesti Instituudi Sõprade Seltsi esimees Jaakko Blomberg annab lühiülevaate Eesti Instituudi ja seltsi vahelisest koostööst.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunik Erkki Bahovski kirjutab Eesti tormilisest arengust viimaste aastakümnete jooksul ning Eesti võimalikest tulevikustsenaariumitest.

Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm arutlevad tagasivaatavalt Eesti siirdeaja ja selle üle, kas Eesti on olnud õigel teel.

Majandusteadlane Erik Terk analüüsib Eesti majanduse käekäiku läbi tormiliste aastakümnete.

Kirjanik Jan Kaus mõtiskleb Eesti kultuuri ning individualismi ajastu üle.

Kunstiajaloolane ja -kriitik Anu Liivak kirjutab praegusest Eesti kunstimaastikust kui veerand sajandit tagasi alanud protsesside tulemusest.

Juubeliraamatu viimase artikli "Ajaloo virvendus" autor on Kulle Raig, kes oli Eesti Instituudi juht Soomes aastatel 1995–1999.

Eesti Instituudi Sõprade Seltsi toetusel ilmunud juubeliraamatut saab osta Eesti Instituudist (Suur-Karja 14, Tallinn) ning instituudi esindusest Helsingis (Eesti Maja, Sörnäisten rantatie 22).
Lisaks on raamat müügil Soome Eesti Seltside Liidu internetipoes (www.svyl.net/verkkopuoti/index.html). Hind: 15,00 eur.