Eesti keele ja kultuuri välisõpe

Rahvuskaaslaste programmi raames abistab Eesti Instituut võõrsil elavate eestlaste organisatsioone, haridusseltse ja koole, samuti rahvusvahelisi koole eesti keele õpetamise korraldamisel. Sellesse võrgustikku kuulub rohkem kui 50 asutust üle maailma.

2004.-2016. aastani tegutses Eesti Instituudi juures eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu sekretariaat. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe võrgustikku kuulub üle kolmkümne ülikooli üle maailma ja selle õppega on hõlmatud rohkem kui pooltuhat üliõpilast. Eesti Instituut aitab hankida välismaa kõrgkoolidele Eestist õppevara.


Kontakt:

Katrin Maiste
tegevjuhi kt
e-post: katrin.maisteestinst.ee
tel.: 6 314 355

Raina Ventsli
välisõppe juht
e-post: raina.ventsliestinst.ee
tel.: 6 314 355