õpetajad

Eestist on Rahvuskaaslaste programmi raames saadetud õpetaja nelja kooli:

Vally Tamm
Petseri Lingvistiline Gümnaasium
e-post: vally.tamm@estinst.ee

Airi Lauri
Ülem-Suetuki Põhikool
e-post: airi.lauri@estinst.ee

Triin Jürgenstein
Riia Eesti Põhikool
e-post: katri.krall@estinst.ee