Imede aeg

Eesti Instituudi Soome esinduse juubeliraamat "Imede aeg" ilmus 2010. aasta sügisel, mil esinduse avamisest Helsingis täitus 15 aastat.

Juubeliraamat katab instituudi tegutsemisaastad Soomes ajavahemikul 1995–2010. Teos sisaldab mitmeid esmakordselt trükis ilmuvaid esseesid, mis kõik puudutavad Eestit,  Soomet ja kahe naabermaa suhteid läbi aegade. Lisaks on raamatus rohkete fotodega ülevaade instituudi viieteistkümne tegevusaasta sündmustest. Teos on kakskeelne, kõik kirjutised on kogumikus nii soome kui ka eesti keeles.