Eesti rahvussümbolid

Rikkalikult palendatud ülevaade Eesti riiklikest ning rahvalikest sümbolitest selgitab paljude eestlase jaoks sümbolväärtust omavate nähtuste algupära, ajalugu ning nendega seotud põnevaid seiku. Teises trükis on uuenduskuuri läbinud Eesti raha käsitlev peatükk.

Saadaval on ka varasem versioon (2010), mille juurde kuulub CD Eesti hümniga neljas eri esituses.

Tekst: Ken Kalling

32 lk
210 x 210 mm

Jaehind 1,75 eurot (ilma hümnilindistustega CDta) / 3,42 eurot (koos hümni CDga)

Keel: