Dwsin o gwestiynau am Estonia

Cynigwin atebion i ddeuddeg cwestiwn tybiwn fyddai estron hwyrach eisiau gofyn ynglŷn ag Estonia.  Yn ein barn ni o leiaf.

Y geiriau: y Sefydliad Estonaidd

Yr argraffiad diweddaraf: 2005
16 tud.
170 x  280 mm