Kultuurivahendus

Kultuurivahenduse paremaks korraldamiseks peab Eesti Instituut ülal välisesindusi Soomes ja Ungaris ning teeb koostööd Eesti saatkondadega ja kultuuriatašeedega. Suuremate ürituste – festivalid, eesti kultuuri päevad jms – korraldamine eeldab head koostööd paljude  organisatsioonide ja inimeste vahel Eestis ja välismaal. Sellistel puhkudel näeb Eesti Instituut oma rolli koordinatsioonis — avalikust, era- ja mittetulundussektorist tulevate ideede ja inimeste koondamises.
Ülevaate toimuvast ja olulisemat senitehtust leiate uudiste lehelt.