Tegevus

Eesti Instituudi ülesanne on levitada teadmisi Eesti ühiskonna ja kultuuri kohta teistes maades, edendada kultuuri- ja haridussidemeid ning toetada eesti keele ja kultuuri õpetamist väljaspool Eestit.

Instituut on aastate jooksul välja andnud kümneid Eestit tutvustavaid infotrükiseid ja perioodilisi väljaandeid, koostanud ja üles seadnud veebilehekülgi, korraldanud festivale, näitusi, konverentse ja seminare, võtnud vastu ajakirjanikke, uurijaid ja õppejõude, tõlkijaid ja kirjanikke, avanud kultuuri- ja infokeskusi teistes riikides, jaganud stipendiume, lähetanud eesti keele ja kultuuri lektoreid välisülikoolidesse ning varustanud õpetuskeskusi õppevaraga.

Eesti tuntuse suurendamisel pürib instituut kirjeldama Eestit ja tema rahvast võimalikult terviklikult, juhtides tähelepanu ühiskonnaelu erinevate valdkondade seostele nii, nagu need avalduvad ka igapäevaelus. Kultuur on nähtus, mida loovad ja kannavad inimesed sõltumata elukutsest ja vanusest. Seetõttu ei piira instituut oma igapäevatööd üksnes kirjanduse, kunsti, filmi, muusika jt kaunite kunstide tutvustamisega, vaid levitab teavet ka Eesti hariduse, majanduse, looduskeskkonna, ühiskonnakorralduse jt eluvaldkondade kohta, mis kõik otseselt või kaudselt kujundavad Eesti kultuuri, seega ka eestlaste eluolu.

Eesti Instituudi tegevus jaguneb mitme põhisuuna vahel: