Töötajad

Katrin Maiste
tegevjuhi kt
e-post: katrin.maisteestinst.ee

Karin Aasaleht
raamatupidaja
e-post: karin.aasalehtestinst.ee

Kadi Eslon
veebiportaali kultuur.info toimetaja
e-post: kadi.eslonestinst.ee

Sanna-Leena Immanen
Soome esinduse juhataja kt
e-post: sanna.immanenestinst.ee

Ramona Lepik
Soome esinduse projektijuht
e-post: ramona.lepikestinst.ee

Liina Luhats
veebiportaali kultuur.info projektijuht
e-post: liina.luhatsestinst.ee
tel: +372 55 67 4928

Kristel Karu-Kletter
büroojuht
e-post: kristel.karu-kletterestinst.ee
tel: +372 51 53 460                                                                                                                  

Helina Koldek
veebiportaali kultuur.info toimetaja
e-post: helina.koldekestinst.ee

Peeter Mikk
projektijuht
e-post: peeter.mikkestinst.ee

Berit Puidet
Ungari esinduse projektijuht
e-post: berit.puidetestinst.ee

Mónika Segesdi
Ungari esinduse juhataja
e-post: moni.segesdiestinst.ee

Katrin Tombak
trükiste toimetaja
e-post: katrin.tombakestinst.ee

Raina Ventsli
välisõppe juht
e-post: raina.ventsliestinst.ee