Soome: Eesti Instituudi Soome esinduse 15. juubeliaasta tähistamine

Kaablitehas
Tallberginkatu 1 C 15 Helsinki Soome
19.11.2010 16:30 - 21.11.2010 18:00

Eesti Instituudi Soome esindus tähistab sel sügisel oma juubeliaastat. 10. oktoobril täitus 15 aastat sellest, mil president Lennart Meri avas Eesti esimese väljaspool kodumaad asuva kultuuriinstituudi.

Tollal alustati oma tegevust samades ruumides Mariankatul, kus 1991. aasta augustikuu otsustavatel päevadel tegutses ajutiselt osa Eesti välisministeeriumist ja tulevasest Eesti suursaatkonnast. Nendest ruumidest on instituudi Soome esindus nüüdseks jõudnud Suvilahtisse Eesti Maja katuse alla.

Instituut tähistab oma sünnipäeva Tuglase Seltsi Mardilaadal, kus esitletakse ka juubeli puhul ilmunud raamatut "Imede aeg" ("Ihmeiden aika"). Kõik instituudi sõbrad on oodatud 20. novembril kell 14.30 Mardilaada kultuurikohvikusse Koidula, kus värskelt ilmunud raamatuga tutvuda saab.

Juubeliraamat katab instituudi tegutsemisaastad Soomes ajavahemikul 1995–2010. Teos sisaldab mitmeid esmakordselt trükis ilmuvaid esseesid, mis kõik puudutavad Eestit ja Soomet ning kahe naabermaa suhteid läbi aegade. Lisaks on raamatus rohkete fotodega ülevaade instituudi viieteistkümne tegevusaasta sündmustest.

Teos on kakskeelne, kõik kirjutised on kogumikus nii soome kui ka eesti keeles. Artiklite osa avab vabariigi presidendi Toomas-Hendrik Ilvese eessõna, kus ta räägib lühidalt Eesti Instituudi olulisusest ja missioonist Soomes. Järgneb Eesti Instituudi direktori Mart Meri eessõna ja tervitus. Eesti Instituudi Sõprade Seltsi esimees Jaakko Blomberg annab lühiülevaate Eesti Instituudi ja seltsi vahelisest koostööst. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunik Erkki Bahovski kirjutab Eesti tormilisest arengust viimaste aastakümnete jooksul ning Eesti võimalikest tulevikustsenaariumitest. Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm arutlevad tagasivaatavalt Eesti siirdeaja ja selle üle, kas Eesti on olnud õigel teel. Majandusteadlane Erik Terk analüüsib Eesti majanduse käekäiku läbi tormilisete aastakümnete. Kirjanik Jan Kaus mõtiskleb viimase aja Eesti kultuuri ning individualismi ajastu üle. Kunstiajaloolane ja -kriitik Anu Liivak kirjutab praegusest Eesti kunstimaastikust kui veerand sajandit tagasi alanud protsesside tulemusest. Juubeliraamatu viimase artikli "Ajaloo virvendus" autor on Kulle Raig, kes oli Eesti Instituudi juht Soomes aastatel 1995–1999.

Eesti Instituudi Sõprade Seltsi toetusel ilmunud juubeliraamatut saab peagi osta Eesti Instituudist Tallinnas Suur-Karja 14 ja Helsingis Sörnäisten rantatie 22 ning loomulikult ka Tuglase Seltsi Mardilaadalt, mis toimub 20.-21. novembril. Lisaks on raamat müügil Soome Eesti Seltside Liidu internetipoes.

Kontakt

Eesti Instituut Soomes
helsinki@estinst.ee
Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki, Soome
(+358) 966 9805, (+358) 50 438 5331, (+358) 45 131 6992
http://www.viro-instituutti.fi/

Eesti Instituut tänab sündmuse partnereid ja korraldajaid:

Eesti Instituudi Sõprade Selts Soomes, Tuglase Selts

Üritust toetavad:
Eesti Instituudi Sõprade Selts Soomes

Vaata ka:
< TAGASI