Direktorikonkurss 24.11-20.12.2011

Eesti Instituut
Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, Eesti
18.12.2011 - 20.12.2011

EESTI INSTITUUT kuulutab välja konkursi DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Eeldame:
* kõrgharidust
* head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
* organisatsiooni juhtimise kogemust
* soovi ja suutlikkust loominguliseks meeskonnatööks

Kasuks tuleb:
* huvi eesti kultuuri vastu, võõrkeel(t)eoskus
* töökogemus kultuuri- või hariduskorralduse,
rahvusvahelise suhtluse, kirjastamise ja veebiarenduse valdkonnas

Pakume:
* võimalust eneseteostuseks Eesti kuvandi
kujundamisel ning eesti meele levitamisel kodu- ja välismaal
* vaba ja loomingulist töökeskkonda.

------------------------------------------------------------------------------
Kandidaatidelt ootame elulookirjelduse, haridustaset tõendava dokumendi koopia, kuni 500-sõnalise motivatsioonikirja ning palgasoovi esitamist hiljemalt k.a. 20. detsembriks (tuvastus posti- või ajatempli alusel) aadressile Eesti Instituut, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn või estinst@estinst.ee.

Dokumendivooru edukalt läbinud kandidaadid kutsume 2012. aasta jaanuaris töövestlusele. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmime neljakuulise katseajaga töölepingu neljaks aastaks.

Taustateavet Eesti Instituudi organisatsiooni, eesmärkide ja tegevuse kohta leiate meie koduleheküljelt, täiendavate küsimuste korral palume võtta ühendust e-posti teel (estinst@estinst.ee) või telefonitsi (+372 6314 355).

Kontakt

Eesti Instituut Tallinnas
estinst@estinst.ee
Suur-Karja 14, Tallinn 10140, Eesti
(+372) 631 4355
http://www.estinst.ee/

< TAGASI