Eesti keele ja kultuuri lektor Vilniusesse

Eesti Instituut
Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, Eesti
21.01.2014 - 03.03.2014

Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Vilniuse Ülikooli alates 2014.–2015. õppeaastast.

Konkurss eesti keele ja kultuuri lektori (0,5 koormusega) leidmiseks Vilniuse Ülikooli 2014.-2015. õppeaastal

Eesti Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017" raames välja konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Vilniuse Ülikooli

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt magistrikraad humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);
• eesti keele valdamine valdamine vähemalt C1 tasemel;
• leedu või inglise keele oskus;
• ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;

Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu ja korvab kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi. Vastuvõttev ülikool pakub lektorile tasuta majutuse.

NB! Seoses töömahu vähenemisega pakume 2014.–2015. õppeaastal lektorile tööd osalise koormusega (0,5).

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid 3. märtsiks 2014 Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, ja elektrooniliselt e-posti aadressile katrin.maiste@estinst.ee:

• avaldus;
• elulookirjeldus (eesti ja leedu või inglise keeles);
• motivatsioonikirjeldus (eesti ja leedu või inglise keeles);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Täpsem teave:
Eesti Instituudist Katrin Maistelt, katrin.maiste at estinst.ee, +372 631 4355;
Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt, andero.adamson at hm.ee, +372 735 0225

Kontakt

Eesti keele ja kultuuri välisõppe sekretariaat
Katrin Maiste
katrin.maiste@estinst.ee
Suur-Karja 14
(+372) 631 4355
http://ekkm.estinst.ee/

< TAGASI