Eesti keele ja kultuuri lektor Pekingisse

Eesti Instituut
Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, Eesti
21.01.2014 00:00 - 03.03.2014 00:00

Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks Pekingi Ülikooli alates 2014.–2015. õppeaastast.

Eesti Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017" raames välja konkursi eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks alates 2014.–2015. õppeaastast

Pekingi Välissuhete Ülikooli


Nõuded lektorile:
• vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);
• eesti keele valdamine emakeelena;
• ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;
• hea inglise keele oskus.

Eesti Instituut sõlmib lektoriga töölepingu kuni neljaks aastaks. Kaks korda aastas korvatakse sõidukulud õpetuskohta ja tagasi. Vastuvõttev ülikool pakub lektorile tasuta majutuse ja kohaliku ravikindlustuse Hiinas töötamise ajal.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid 3. märtsiks 2014 Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn, ja elektrooniliselt e-posti aadressile katrin.maiste@estinst.ee:

• avaldus;
• elulookirjeldus (eesti ja inglise keeles);
• motivatsioonikirjeldus (eesti ja inglise keeles);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Lähem teave:
Eesti Instituudist Katrin Maistelt, katrin.maiste at estinst.ee, +372 631 4355,
Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt, andero.adamson at hm.ee, +372 735 0225.

Kontakt

Eesti keele ja kultuuri välisõppe sekretariaat
Katrin Maiste
katrin.maiste@estinst.ee
Suur-Karja 14
(+372) 631 4355
http://ekkm.estinst.ee/

< TAGASI